408.779.2985       MO - SA 9AM - 9PM

Team

Our great team for your success

Karen Abbey CEO, Hairdresser

Cindy Castillo Hairdresser

Megan Dequin Hairdresser

Chelsey O’Neal Hairdresser

Crystal Boyer Hairdresser

Cheyenne Hairdresser

Margaret Candelaria-Diaz Hairdresser

Monika Tyagi Esthetician